เซี่ยงไฮ้ Runwu เคมีเทคโนโลยี จำกัด

8 ปี MAJORS ที่น่าเชื่อถือ

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับ

เซี่ยงไฮ้ Runwu เคมีเทคโนโลยี จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ R เคมีองค์กร & D, การผลิต, การขายเป็นหนึ่งในการตรวจสอบ เราขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิจัยที่แข็งแกร่งและผู้ใหญ่เทคโนโลยีและมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเคมีอาศัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงคือการแสวงหาของเราคงที่

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้ามาในสหรัฐ

การรับรอง

เกียรติ